Steiner

 

KRISTUKSEN PALUUSTA EETTERIMAAILMASSA
Golgatan mysteerin karmalliset seuraukset

 

 

Yrittäkäämme nyt tarkastella millaisia ovat askeleet joita Kristus nyt voi ottaa fyysisessä maailmassa Golgatan mysteerin seurauksena, sen inhimillisenä karmana, ihmiskunnan karmana menneisyyden pohjalta.

 

Kristus tuli ihmiskunnan tuomitsemaksi. Nyt hänellä on mahdollisuus esiintyä ihmiskunnan tuomitsijana. Mutta Kristukselle tuomitseminen ei merkitse rankaisemista, sillä Kristus on tullut maailmaan juuri poistaakseen vanhan rangaistusperiaatteen, vaan Kristuksen mielessä tuomitseminen merkitsee omantunnon herättämistä. Tuomituksi tulemisen seurauksena Kristukselle syntyy mahdollisuus vaikuttaa fyysisessä, tilan maailmassa, ottaa askel, joka herättää ihmisten omantunnon.

 

Ensimmäisenä merkkinä Kristuksen tulemisesta eetterimaailmassa tulevat olemaan syvät elementaaristen tunteiden aallot, joista ihmiset eivät ymmärrä mistä ne tulevat. Sielussa syntyy häpeän tunteita. Voisi sanoa, että Kristuksen eetterimaailmassa ilmestymisen aamurusko on häpeän puna. Ihmiset kokevat vastustamattomalla voimalla niiden arvojen hämmentymisen, joita he ovat arvostaneet tosina ja kauniina, ja he tulevat kokemaan sieluissaan eräänlaisen kaikkien arvojen muuntumisen.

 

Niin kuin ihmisen kamaloka-tilassa kuoleman jälkeen täytyy kokea kaikkien arvojen muuntuminen maailmanomantunnon säteilyssä, niin täytyy ihmisten nyt alkaa kokea elämänarvojen muuntuminen Kristuksena vaikutuksena fyysisessä maailmassa.

 

Ja niin kuin Kristus menneisyydessä koki ruoskinnan ja orjantappurakruunauksen, ei hän nyt pelkästään herätä ihmisten omaatuntoa, vaan hän voi myös koskettaa heitä. Niin kuin hän otti vastaan ruoskaniskut, niin hän tulee koskettamaan ihmisiä, epäilyksen vallassa olevia ihmisiä, valaakseen heille lohtua ja rohkeutta. Koskettaminen, antamaan ihmisille uuden luomisen rohkeutta, on Kristuksen ruoskimisen karmallinen seuraus.

 

Silloin tulee olemaan ihmisiä, jotka sanovat: ”Alamme kaiken alusta, sillä se mitä olemme tähän saakka luoneet, ei kestä tässä uudessa valossa.” Ensimmäisen luomispäivän on todellakin alettava ihmiskunnassa. Ihmiset eivät saa tätä rohkeutta omasta itsestään, vaan siitä kosketuksesta, joka lähtee Kristuksesta hänen kokemansa ruoskinnan seurauksena.

 

Ja niin kuin Kristus menneisyydessä kävi läpi orjantappurakruunauksen, antaa hän nyt ihmisille ja ihmisryhmille tehtäviä, jotka palvelevat hänen työtään. Hän kruunaa ihmiset rakkaudentehtävillä.

 

Maailmassa elää velvollisuuden käsite. Mutta ”velvollisuudet” ovat jo tuoneet ihmisille katastrofeja, sillä kaikkea sitä pahaa, joka on tuotu maailmaan, sitä ihmiset seuraavat velvollisuudesta. Mutta Kristus jakaa ihmisille ja ihmisryhmille rakkaudentehtäviä eetterisen paluunsa yhteydessä. Rautajalkainen kolossi kaatuu. Velvollisuuksien sijaan tulee rakkaus tekoihin.

 

Ja niin kuin Kristus joutui menneisyydessä kantamaan ristiä, jolle hänet naulittiin, tulee nyt eetterimaailmassa ilmestyvä Kristus parantamaan ihmiset rikkomuksistaan, niin että tapahtuu parantamisia, kohtalon parantumisia, niin että ihmiset, jotka kantavat ristiään, saavat voiman kantaa sen sielullis-fyysisten parantumisten läpi.

 

Ja niin kuin menneisyydessä Kristus ristiinnaulittiin, jolloin hän itse sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät,” sisältyy näihin sanoihin se mitä hän tahtoo fyysisessä maailmassa, johon hän on kiinnitetty, luoda ristiinnaulitsemisen karmallisena seurauksena: että ihmiset tietävät mitä he tekevät.

 

Kristuksen ristiinnaulituksi tulemisen karmallinen seuraus ei tule olemaan ainoastaan se, että ihmiskunta sidotaan, kuin ristiinnaulitaan, vaan että ihmisten silmät avautuvat, että uusi selvänäköisyys tulee kutsutuksi esiin Kristuksen kautta. Silloin ihmiset näkevät ja tietävät mitä he tekevät: se on karmallista selvänäköisyyttä, karman näkemistä.

 

Kun ihminen nyt tekee jotain, hän ei tiedä sen karmallista seurausta. Mutta tulevaisuudessa ihminen tulee tietämään mitä hän tekee. Karminen selvänäköisyys on Kristuksen vastaus ristiinnaulitsemiselle, joka tapahtui siksi että ihmiset eivät tienneet mitä he tekivät.

 

Näin Kristus muuntaa kielteisen myönteiseksi. Eetterinen paluu on Kristus-olennon vastaus kaikkeen siihen mitä Kristus sai kokea kulkiessaan ihmisenä ihmisten keskuudessa.

 

Suomennos Matti Kuusela.

Esitelmän paikka ja päivämäärä tuntematon.

 

Takaisin